Vereniging

Vereniging

De geschiedenis van onze vereniging

Muziekvereniging Salland is opgericht op 6 januari 1922 door pastoor Hendriks en is van start gegaan met elf leden. Er werd voor 800 gulden aan instrumenten gekocht en zo konden de eerste leden beginnen met repeteren. Op de zondagavond werd er gerepeteerd in de Sint Nicolaasschool, onder leiding van de eerste dirigent de heer Elzebeek uit Wijhe. In het schoollokaal werden de banken dan omgedraaid en men ging dan zo boven op de banken zitten.

De fanfare heeft sinds de oprichting een aantal dirigenten gekend. Na de heer Elzebeek is de heer Hemels jarenlang dirigent geweest van Muziekvereniging Salland. Hij had typische uitspraken zoals:“ie hebt de hoorn de hele wèke an de spieker loat’n hang”“’t is allemoal wind waj blost” “kniep’n, toe ma kniep’n”“goed oeff’n

De leden van de vereniging doen mee aan tal van activiteiten om de kas te spekken. Allereerst gebeurt dit op muzikale wijze door deel te nemen aan optochten zoals carnaval, het Paasvuur en Koninginnedag. Verder verzorgen we serenades bij diverse jubilea en bruiloften. Naast de muziekgerelateerde activiteiten zijn er diverse andere acties. Muziekvereniging Salland verleent bijvoorbeeld al vele jaren medewerking aan het Feestweekend in Lierderholthuis. In dit weekend wordt vier dagen de maximale inzet van alle leden gevraagd. In augustus doen we dit nogmaals bij de verzorging van het Bosfeest.Inkomsten haalt Salland ook uit de oud ijzeractie. Tweemaal per jaar gaan we met tractor en wagen er op uit om het oude ijzer op te halen. Dat dit al een traditie is geworden blijkt uit het feit dat men er op rekent dat we langskomen. Het ijzer wordt veelal bewaard en alvast klaargezet. Het is een zware en lange dag, maar mede dankzij de pannenkoeken ’s middags en het borreltje na, doen we dit altijd met veel plezier.

Het is bekend dat vooral het dorpje Lierderholthuis veel leden voor Muziekvereniging Salland voort heeft gebracht en nog steeds brengt. Lid zijn van Salland is een familietraditie. Vaak spelen vader en zoon, broer en zus samen in het korps. De gemoedelijk familiesfeer binnen de vereniging is daardoor zeer goed voelbaar. Maar ook de betrokkenheid van de inwoners van Lierderholthuis is groot. We zijn erg blij met de mensen die onze vereniging een warm hart toedragen o.a. door hun donateurschap. Zonder al deze mensen kan Muziekvereniging Salland niet bestaan.

Hey, hoe kan ik je helpen?