Vereniging

Vereniging

De geschiedenis van onze vereniging

Op 6 januari 1922 werd op initiatief van de toenmalige pastoor Hendriks besloten tot oprichting van een parochiaal fanfarekorps. In vrijwel geen enkel Sallands dorp bestond in die tijd zoiets. Het korps dat uit 12 leden bestond, kreeg de beschikking over een aantal koperen instrumenten, waarvoor het geld door pastoor Hendriks middels een collecte bijeen was gebracht. Het korps repeteerde in de Sint Nicolaasschool.

In de beginjaren bleef het orkest bijna alleen maar binnen de parochiegrenzen om daar luister bij te zetten aan bijvoorbeeld processies en andere gebeurtenissen. In de jaren 30 werd voor het eerst deelgenomen aan concoursen. In 1934 werden de repetities verplaatst naar het parochiehuis en vanaf dat jaar wordt jaarlijks een uitvoering gegeven. Het fanfarekorps is daarnaast van de partij bij parochiële gebeurtenissen, school- en volksfeesten en serenades bij bruiloften of jubilea.

In 1970 werd de drumband opgericht en onder leiding van tamboer-maitre Ton Vugts bestond deze eveneens uit 12 leden. De naam veranderde in Muziekvereniging Salland. Ook de drumband ging regelmatig naar concoursen en de groep groeide langzaam uit tot een drum- en lyrakorps, die ook mooie prijzen wist te winnen. Zo ontstond een zeer muzikaal gevarieerde en actieve vereniging binnen de dorpsgemeenschap van Lierderholthuis. En tot op de dag van vandaag speelt de muziekvereniging een belangrijke rol in het dorp.

Meer achtergronden, foto’s en informatie over de vereniging is te lezen in ons jubileumboek ‘Geweldig Genoten’. Een boek dat speciaal ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Muziekvereniging Salland in januari 2023 is uitgegeven. Het boek kost € 22,50 en is te bestellen via mail@muziekverenigingsalland.nl

Voorzitter: Anke Logtenberg
Secretaris: Elles Zielman
Penningmeester:  Nienke Logtenberg
Bestuurslid: Jos Antonissen
Bestuurslid: Kathinka Hoek

 

Onze donateurs zijn Vrienden van Salland
Vrienden van Salland zien we als de manier om de inwoners en omwonenden van Lierderholthuis betrokken te krijgen en te houden bij onze vereniging.

Wat houdt Vrienden van Salland in?
Een Vriend van Salland doneert jaarlijks een bedrag als gift aan onze vereniging en hiervoor worden vrijkaartjes verstrekt voor onze jaarlijkse uitvoering in april.

Waarom zou ik Vriend van Salland moeten worden?
Hiermee wordt de vereniging ondersteund, waardoor de verbondenheid in een plattelandskern toeneemt. Tevens draagt de muziekvereniging bij aan de muzikale les aan kinderen hetgeen het hele leven lang waardevol blijft.

Wat betekent dat voor mij als Vriend?
Een Vriend van Salland heeft de keuze uit ‘vriend’schap ter hoogte van € 7,50 per jaar of ‘supporter’schap ter hoogte van € 15,- per jaar.

Een vriend ontvangt twee vrijkaartjes voor de jaarlijkse uitvoering en een supporter ontvangt vier vrijkaartjes voor de jaarlijkse uitvoering.

Muziekvereniging Salland maakt gebruik van de ruimtes in het Dorpshuis in Lierderholthuis.
Adres: Liederholthuisweg 49, 8144 RG Lierderholthuis

Lestijden en repetities

Lessen

  • Saxofoon: maandag o.l.v. Arjan Eek
  • Drumlessen: donderdag o.l.v. Michel Schreuder
  • Koperlessen: vrijdag o.l.v. Marcel v.d. Wulp

Repetities

  • Drumband: donderdag van 19.00 tot 20.30 uur o.l.v. Michel Schreuder
  • Fanfare: donderdag van 20.00 tot 22.00 uur o.l.v. Arjan Eek

Jeugdorkest Fan van Fanfare
Fan van Fanfare is een groep jonge mensen van Muziekvereniging Salland uit Lierderholthuis en Ons Genoegen uit Heino die samen muziek maken. Hierin leer je samen spelen met anderen en ervaar je het plezier van muziek maken in een groep. Fan van Fanfare treedt projectmatig op.

Fan van Fanfare repeteert één keer in de twee weken op donderdag van 18.30 tot 19.15 uur. De repetities van Fan van Fanfare vinden plaats in de Springplank in Heino. Adres: Koningin Julianastraat 3, 8141 ET Heino.

De dirigent van Fan van Fanfare is Jan Jager, dirigent van Ons Genoegen en de coördinator bij Muziekvereniging Salland is Kathinka Hoek.

Contributie
Als lid van muziekvereniging Salland betaal je jaarlijks een contributie. Deze contributie is o.a. bestemd voor de algemene onkosten die de vereniging maakt.

  • Contributie < 21 jaar € 100,- per kalenderjaar
  • Contributie vanaf 21 jaar € 170,- per kalenderjaar

Lesgeld
Wanneer je lessen bij de fanfare of drumband volgt, dan betaal je daarnaast ook lesgeld.
In 2023 bedraagt het lesgeld € 85,50 per kwartaal, ofwel € 342,- per kalenderjaar.

De leden van de vereniging doen mee aan tal van activiteiten om de kas te spekken. Allereerst gebeurt dit op muzikale wijze door deel te nemen aan optochten zoals Carnaval, Koningsdag en de intocht van Sint Nicolaas. Verder verzorgen we serenades bij diverse jubilea en bruiloften.

Naast de muziekgerelateerde activiteiten zijn er diverse andere acties. Muziekvereniging Salland verleent bijvoorbeeld al vele jaren medewerking aan het Feestweekend in Lierderholthuis achter de bar in de feesttent. Inkomsten haalt Salland ook uit de oud ijzeractie. Tweemaal per jaar gaan we met tractor en wagen er op uit om het oude ijzer op te halen. Dat dit een heuse traditie is geworden blijkt uit het feit dat men er op rekent dat we langskomen. Het ijzer wordt veelal bewaard en alvast klaargezet. Het is een zware en lange dag, maar mede dankzij de pannenkoeken ’s middags en het borreltje na, doen we dit altijd met veel plezier.

Het is bekend dat vooral het dorpje Lierderholthuis veel leden voor Muziekvereniging Salland voort heeft gebracht en nog steeds brengt. Lid zijn van Salland is een familietraditie. Vaak spelen vader en zoon, broer en zus samen in het korps. De gemoedelijk familiesfeer binnen de vereniging is daardoor zeer goed voelbaar. Maar ook de betrokkenheid van de inwoners van Lierderholthuis is groot. We zijn erg blij met de mensen die onze vereniging een warm hart toedragen o.a. door hun donateurschap. Zonder al deze mensen kan Muziekvereniging Salland niet bestaan.

Hey, hoe kan ik je helpen?